Leczenie Komórkami macierzystymi


Komórki macierzyste w ortopedii wykorzystuje się z uwagi na ich możliwości różnicowania się i przekształcania w dowolne tkanki, dzięki czemu z powodzeniem można wyleczyć uszkodzone części organizmu. Wstrzyknięte w uszkodzony mięsień przekształcają się w komórki mięśni, wszczepione w uszkodzoną chrząstkę, przekształcają się w chrząstki, etc, odbudowując tym samym uszkodzoną strukturę tkanki.

Do operacji ortopedycznych, z przyczyn reumatologicznych, stosuje się najczęściej komórki autologiczne, czyli pochodzące od pacjenta. Specjalna maszyna, drogą aferezy, pobiera z przetaczanej krwi komórki macierzyste, które następnie poddawane są procesowi koncentracji, w wyniku czego, powstaje zawiesina komórek. Tak przygotowany roztwór zostaje wszczepiony w uszkodzoną tkankę bezpośrednio za pomocą igły lub wykorzystując artroskop. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

Leczenie komórkami macierzystymi przynosi bardzo dobre rezultaty w ponad 90% przypadków częściowych uszkodzeń tkanek. Komórki te wykorzystuje się do leczenia zniszczonych ścięgien, wiązadeł, mięśni, schorzeń stawów, braku zrostu po złamaniach, a także przy wczesnych zmianach zniekształceniowo-zwyrodnieniowych.

Podane choremu komórki macierzyste zmniejszają ból, w przypadku uszkodzonych stawów, zwiększają zakres ruchu i znacznie opóźniają proces niszczenia tkanki, wpływają na polepszenie postawy ciała, zwiększenie codziennej aktywności, a niejednokrotnie stanowią alternatywę dla protez. Podczas rekonstrukcji wiązadeł i ścięgien, podane bezpośrednio w miejsce uszkodzenia, odbudowują zdrową tkankę.

Cena zabiegu


Zabiegi Cena
Leczenie Komórkami macierzystymi od 4 900 zł