SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII

Lek. Krzysztof Stankiewicz

SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII


Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku w 2001r. Pracę zawodową rozpoczął w 2002r. w Oddziale Otolaryngologicznym z Pododziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, gdzie odbywał szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty w 2009r. Uczestniczy w wielu kursach i konferencjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej.