Posiew z rany powierzchniowej

Posiew z rany to badanie z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej wykonywane w celu identyfikacji bakterii wywołujących zakażenia skóry. Stosuje się go w przypadku podejrzenia zakażenia, a także przy nieprawidłowym gojeniu ran.

Do zakażenia może dojść w przypadku każdej rany – pourazowej, powypadkowej, a nawet zwykłego drobnego skaleczenia. Zainfekowanie rany mogą spowodować zarówno drobnoustroje znajdujące się na przedmiocie będącym przyczyną skaleczenia (np. na nożu), jak i w glebie, powietrzu czy wodzie. Czasami dochodzi również do zakażenia bakteriami bytującymi naturalnie na powierzchni ludzkiej skóry – paciorkowcem lub gronkowcem. Zakażenie daje objawy stanu zapalnego. Są to:

  • Zaczerwienienie
  • Pieczenie i ból
  • Obrzęk
  • Sączenie się ropy
  • Może wystąpić również gorączka lub stan podgorączkowy

Zakażenia rany, nawet niezbyt głębokiej, nie można ignorować. Infekcja szybko może rozprzestrzenić się na okoliczne tkanki, a nawet na cały organizm, zagrażając życiu i zdrowiu człowieka.

Przebieg badania

Pierwszy etap badania polega na pobraniu wymazu z miejsca zmienionego chorobowo. Bardzo ważne jest, aby wcześniej nie stosować antybiotykoterapii ani żadnych środków działających miejscowo (maści, kremy, płyny dezynfekujące). Próbkę materiału biologicznego umieszcza się na specjalnym podłożu i rozpoczyna hodowlę mikroorganizmów. Następnie za pomocą szeregu testów identyfikuje się drobnoustroje, a także ocenia ich wrażliwość na leki.

Do wykonania badania nie ma przeciwwskazań, a pobranie materiału trwa kilka minut. Najlepiej wykonać je w początkowej fazie objawów, przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu. Jeśli wymaz zostanie pobrany pomimo rozpoczętej antybiotykoterapii, koniecznie należy poinformować personel o tym fakcie.

Wskazania do badania

Na posiew z rany powierzchniowej powinien zgłosić się każdy, kto zauważa u siebie symptomy mogące świadczyć o zakażeniu rany. Badanie należy wykonać również wtedy, kiedy rana nie goi się lub goi nieprawidłowo. Posiew z rany pozwala lekarzowi zidentyfikować rodzaj drobnoustroju, który zaatakował zranione miejsce oraz dobrać najwłaściwszą w danym przypadku terapię.