Histeroskopia jest zabiegiem polegającym na oglądaniu wnętrza macicy w powiększeniu przy pomocy specjalnego urządzenia optycznego, które wprowadza się przez naturalne otwory ciała, czyli przez pochwę do szyjki macicy a następnie do jamy macicy. Dzięki jego połączeniu ze źródłem światła i kamerą HD obraz przekazywany jest bezpośrednio do monitora. Wizualizację jamy macicy uzyskuje się poprzez użycie specjalnej pompy, która tłocząc do niej sól fizjologiczną powoduje rozprężenie jej ścian. Dzięki temu uzyskuje się możliwość oceny wnętrza, niezbędną przestrzeń do bezpiecznego i precyzyjnego wykonanie zabiegu usunięcia patologicznych zmian oraz pobrania próbek tkanki do badania histopatologicznego. Do usuwania zmian stosuje się specjalne mikro narzędzia mechaniczne ( mikroszczypce, mikronożyczki) oraz instrumenty podłączone do diatermii chirurgicznej czyli urządzenia generującego prąd elektryczny umożliwiający cięcie i koagulację struktur tkankowych.

Ideą zabiegu jest precyzyjne usuwanie zmian w macicy pod kontrolą wzroku, nie jak to się dzieje podczas łyżeczkowania macicy, czyli „na ślepo”. Zabieg łyżeczkowania wiąże się z ryzykiem powstawania zrostów w macicy, dlatego zabieg histeroskopii dedykowany jest dla pacjentek, u których zależy nam na uniknięciu powikłań zrostowych. Kandydatkami do tego zabiegu są wiec kobiety w wieku rozrodczym oraz te, u których zmiany nie są możliwe do usunięcia podczas łyżeczkowania.

Zabieg w zależności od zakresu operacji wykonuje się w znieczuleniu podpajęczynówkowym ( bardziej zaawansowane zmiany patologiczne, wymagające dłuższego czasu operacji) lub w znieczuleniu miejscowym – system Gubbini (histeroskopia w diagnostyce niepłodności oraz przewidywany krótszy czas i mniejszy zakres operacji).

Jest to zabieg wykonywany zwykle w krótkim czasie, trwa około 15-30 minut. Z tego względu histeroskopia wykonywana jest w trybie chirurgii jednego dnia. W zależności od rodzaju znieczulenia pacjentka wypisywana jest do domu już godzinę po (znieczulenie miejscowe) lub w przedziale kilku godzin (znieczulenie podpajęczynówkowe) po zabiegu.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Zabieg histeroskopii wykonuje się zwykle w pierwszej fazie cyklu, po ustaniu krwawienia miesiączkowego.

Aby przygotować się do badania należy na sześć godzin przed badaniem powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek posiłków oraz płynów. Przed samym badaniem należy również opróżnić pęcherz moczowy.

Szczegółową kwalifikację do zabiegu, wskazania, przeciwskazania, zakres operacji ustala lekarz podczas wizyty eksperckiej w Klinice Potocki.

WSKAZANIA:

Badanie to umożliwia bardzo dokładną ocenę rodzaju oraz umiejscowienia patologicznych zmian w macicy. Pozwala diagnozować zrosty, przegrody, polipy oraz przerosty endometrium, mięśniaki, guzy nowotworowe o bardzo małych rozmiarach, które stanowią przyczynę:

 • nieprawidłowych krwawień macicznych
 • niepłodności pierwotnej i wtórnej
 • poronień wczesnych i późnych oraz nawracających
 • porodów przedwczesnych
 • dyskomfortu i bólu w obrębie miednicy

W czasie badania można pobrać próbki tkanek do badania histopatologicznego.

PRZECIWSKAZANIA:

Histeroskopii nie wykonuje się:

 • gdy istnieje prawdopodobieństwo bycia w ciąży
 • w przypadku stanu zapalnego miednicy mniejszej
 • w czasie miesiączki.

POWIKŁANIA:

W rzadkich przypadkach histeroskopia wiąże się z powikłaniami takimi jak:

 • krwotoki
 • przebicie ściany macicy
 • zespół przewodnienia
 • uszkodzenia termiczne struktur jamy brzusznej podczas wewnątrzmacicznych zabiegów z użyciem narzędzi mono i bipolarnych.

  Niekiedy z tego powodu operacje dużych zmian wykonuje się w dwóch etapach.

  HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – SYSTEMEM HYSTERO-BLOCK:

  Zabiegi w znieczuleniu miejscowym wykonujemy przy użyciu najnowocześniejszego systemu TONTARRA – Gubbini Mini Hystero-Resectoscope. Jest to zminiaturyzowany resektoskop, czyli histeroskop o średnicy 6 mm, przez który wprowadza się narzędzia operacyjne. Dzięki minimalnej średnicy histeroskopu do przeprowadzenia zabiegu wystarczy znieczulenie miejscowe okołoszyjkowe, bez konieczności rozszerzania kanału szyjki macicy.

  ZALETY:

  Jeżeli wykonujemy zabieg w znieczuleniu miejscowym to czas hospitalizacji i rekonwalescencji jest krótszy. Unikamy też potencjalnych powikłań anestezjologicznych.

  ZASADY WYKONYWANIA ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO DO ZABIEGÓW HISTEROSKOPOWYCH:

  Po założeniu wziernika ginekologicznego, za pomocą specjalnej igły HYSTERO – BLOCK z ogranicznikiem głębokości podawania leku, podaje się środek znieczulający po prawej i lewej stronie szyjki macicy. Te dwa nakłucia są bezbolesne, ponieważ są wykonywane w miejscu, w którym nie ma lub jest niewiele wrażliwych zakończeń nerwowych. Po kilku minutach znieczulenie osiąga pełną skuteczność i możliwe jest wykonanie zabiegu przy użyciu zminiaturyzowanych instrumentów histeroskopowych systemu „GUBBINI„.

  Ten rodzaj znieczulenia działa w obrębie całej macicy, dzięki czemu krótkie zabiegi histeroskopowe są całkowicie bezbolesne. Czasami odczuwa się chwilowy dyskomfort związany z rozszerzeniem wnętrza macicy, który znika w ciągu kilku minut.

  Dzięki temu znieczuleniu, Pacjentka pozostaje całkowicie samowystarczalna, nie wymaga uśpienia i może zostać wypisana nawet po 30-40 minutach obserwacji.

  ZABIEGI HISTEROSKOPOWE – MINI HISTERORESEKTOSKOPIA

  Histeroskopia jest zabiegiem wykorzystywanym do oglądania wnętrza macicy w powiększeniu (po uprzednim podaniu do niej płynu – soli fizjologicznej), przy pomocy specjalnego przyrządu optycznego, który wprowadza się przez naturalne otwory ciała, czyli przez pochwę do szyjki macicy a następnie do jamy macicy.

  Ideą zabiegu jest precyzyjne usuwanie zmian w macicy pod kontrolą wzroku, nie jak to się jeszcze dzieje „na ślepo” podczas łyżeczkowania macicy. Dlatego zabieg histeroskopii dedykowany jest dla pacjentek, u których zależy nam na zminimalizowaniu powikłań zrostowych a wiec w wieku rozrodczym oraz tych, u których zmiany nie są możliwe podczas usunięcia zabiegiem łyżeczkowania.

  Badanie to umożliwia bardzo dokładną ocenę rodzaju oraz umiejscowienia patologicznych zmian w macicy. Pozwala diagnozować polipy, mięśniaki, guzy nowotworowe o bardzo małych rozmiarach. W czasie badania można pobrać próbki tkanek do badania histopatologicznego.

  Zabieg w zależności od zakresu operacji wykonuje się w znieczuleniu podpajęczynówkowym ( bardziej zaawansowane zmiany patologiczne, wymagające dłuższego czasu operacji) lub w znieczuleniu miejscowym – system Gubbini (histeroskopia w diagnostyce niepłodności oraz przewidywany krótszy czas i mniejszy zakres operacji).

  Zabiegi w znieczuleniu miejscowym wykonujemy przy użyciu najnowocześniejszego systemu TONTARRA – Gubbini. Jest to zminiaturyzowany resektoskop, czyli histeroskop o średnicy 6 mm, przez który wprowadza się narzędzia operacyjne. Dzięki minimalnej średnicy histeroskopu do przeprowadzenia zabiegu wystarczy znieczulenie miejscowe okołoszyjkowe, bez konieczności rozszerzania kanału szyjki macicy.

  Jest to zabieg wykonywany zwykle w krótkim czasie, trwa zwykle około 15-30 minut. Z tego względu histeroskopia wykonywana jest w trybie chirurgii jednego dnia. W zależności od rodzaju znieczulenia pacjentka wypisywana jest do domu już godzinę po (znieczulenie miejscowe) lub w przedziale kilku godzin (znieczulenie podpajęczynówkowe).

  Zabieg histeroskopii wykonuje się zwykle w pierwszej fazie cyklu, po ustaniu krwawienia miesiączkowego. Przez szyjkę macicy wprowadzana jest cienką tuleja tzw. histeroskop, długość około 30 cm. Światłowód i optyka doprowadzają światło a kamera przekazuje obraz do monitora, na którym widoczne jest dokładnie wnętrze macicy.

  Poprzez tuleję wprowadza się również narzędzia, dzięki którym pobierane są próbki do badania histopatologicznego lub usuwane są wykryte zmiany.

  Aby przygotować się do badania należy na sześć godzin przed badaniem powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek posiłków oraz płynów. Przed samym badaniem należy również opróżnić pęcherz moczowy.

  Szczegółową kwalifikację do zabiegu, wskazania, przeciwskazania, zakres operacji ustala lekarz podczas wizyty eksperckiej w Klinice Potocki.

  Histeroskopii nie wykonuje się:

  • gdy istnieje prawdopodobieństwo bycia w ciąży
  • w przypadku stanu zapalnego miednicy mniejszej
  • w czasie miesiączki.