Blokady


Blokady-neurochirurgia Prawdopodobieństwo wystąpienia bólu miejscowego kręgosłupa i radikulopatii (uszkodzenie korzenia nerwowego i w związku tym bólu korzeniowego) wynosi 60 – 90% w ciągu całego życia. Początkowo leczenie tych dolegliwości rozpoczynamy od terapii odciążeniowej, leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych oraz intensywnej fizykoterapii. W przypadku nawrotu lub utrzymania się dolegliwości, które wpływają na jakość życia wymagane jest dalsze leczenie. W przypadku wystąpienia wskazań wykonuje się badania obrazowe (np. RTG, TK i MRI kręgosłupa). Wyniki badań obrazowych muszą zostać porównane z objawami klinicznymi, ponieważ zmiany występujące w kręgosłupie widoczne w badaniach obrazowych mogą nie powodować objawów. Dlatego w celu zróżnicowania zmian objawowych i bezobjawowych stosuje się blokady kręgosłupa.

Blokady rodzaje


Blokady można podzielić na:
- diagnostyczne (prowokacja objawów bólowych)
- terapeutyczne (zmniejszenie dolegliwości bólowych)
- prognostyczne (ustalenie wskazań do innych procedur np. termolezji)

W Klinice Potockich wykonujemy następujące blokady


1. Blokady zewnątrzoponowa pod kontrolą USG lub RTG

To wstrzyknięcie leków do przestrzeni nadoponowej pod kontrolą USG lub RTG. Wskazaniami do wykonania tego zabiegu są wielopoziomowe zmiany uciskowe korzeni, stenozy kanału kręgowego i pacjenci z niespecyficznymi bólami korzeniowymi kończyn dolnych.

2. Selektywne blokady okołokorzeniowe pod kontrolą USG lub RTG

Patogeneza bólu korzeniowego związana jest z uciskiem mechanicznym oraz podrażenienim chemicznym korzenia spowodowanego cytokinami prozapalnymi. Przez te mechanizmy dochodzi do silnych bólów korzeniowych (rwa). Zastosowanie blokady ma na celu wygaszenie odpowiedzi zapalnej i w konsekwencji zmniejszenie dolegliwości bólowych. Umożliwia to wdrożenie lub kontynuację fizykoterapii. Wskazaniami diagnostycznymi są niejednoznaczny ból korzeniowy kończyny górnej lub dolnej, rozbieżność między obrazem radiologicznym, a objawami klinicznymi. Natomiast do wskazań terapeutycznych należą: ostry ból korzeniowy kończyny górnej lub dolnej (bez ubytków neurologicznych), podostra radikulopatia nieustępująca po leczeniu zachowawczym, łagodna i umiarkowana stenoza otworowa.

3. Blokady stawów międzykręgowych pod kontrolą USG

Blokady dostawowe to wstrzyknięcie leku znieczulającego i przeciwzapalnego do jamy stawu w celu zróżnicowania zmian objawowych od bezobjawowych. Innym rodzajem blokad są blokady prognostyczne w celu oceny skuteczności innych procedur np. termolezji. Wykonuje się wtedy blokadę okołostawową.

4. Blokady stawów krzyżowo – biodrowych pod kontrolą USG lub RTG

Wskazaniem do blokady stawu krzyżowo – biodrowego jest ból okolicy krzyżowej i pośladkowej, z promieniowaniem do pachwiny i uda. Niekiedy diagnostyka dysfunkcji stawu krzyżowo – biodrowego jest trudna i nie ma jednoznacznego testu, badania, które można wykonać, aby ze 100% dokładnością potwierdzić patologię tego stawu. Dlatego wykonując blokadę stawu krzyżowo – biodrowego możemy potwierdzić wcześniejsze przypuszczenie o chorobie tego stawu. .

Cena usługi


ZabiegCena
Blokady zewnątrzoponowa pod kontrolą USG lub RT1000 zł
Selektywne blokady okołokorzeniowe pod kontrolą USG lub RTG800 zł
Blokady stawów międzykręgowych pod kontrolą USG980 zł
Blokady stawów krzyżowo – biodrowych pod kontrolą USG lub RTG980 zł