Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna, jednoetapowa więzadła krzyżowego przedniego


Więzadło krzyżowe przednie (ACL) rozmieszczone jest pomiędzy kłykciem bocznym kości udowej a międzykłykciem ( wyniosłością międzykłykciową ) kości piszczelowej. Zbudowane jest z dwóch kolagenowych pęczków włókien: przednio-przyśrodkowych oraz tylno- bocznych. Główną funkcją więzadła krzyżowego przedniego jest stabilizacja w kierunku przednim i rotacyjnym, a także w koślawieniu oraz szpotawieniu (poruszaniu na boki) kolan.

Z uwagi na pełnione funkcje, każdego dnia kolana narażone są na przeciążenia i możliwość uszkodzenia. Ryzyko to zwiększa się w trakcie uprawiania sportów. Szczególnie podczas szybkiej zmiany kierunku podczas biegu, nagłego skrętu kolana przy zablokowanej stopie, urazu kontaktowego podczas gry zespołowej lub po niekontrolowanym oparciu się na kończynie po wyskoku. Leczenie zachowawcze może przynieść dobre rezultaty wyłącznie przy naderwanym więzadle. W przypadku całkowitego zerwania tkanki konieczna jest operacja rekonstrukcji ACL. Obecnie do leczenia tej przypadłości wykorzystuje się metodę artroskopową.

Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna


Operację rewizyjną więzadła krzyżowego przedniego wykonuje się, kiedy ACL musi być ponownie zrekonstruowany. Mimo iż po przeszczepie więzadło wykazuje większą odporność na uszkodzenia, zdarzają się sytuacje, w których konieczny jest kolejny zabieg. Do takich sytuacji zalicza się ponowne zerwanie więzadła (implantu) lub niepowodzenie w leczeniu po pierwotnej rekonstrukcji, np. poprzez nieprawidłową stabilizację przeszczepu w kanałach kostnych.

Zalecenia po zabiegu


Objawy ponownego zerwania więzadła krzyżowego przedniego są podobne do tych, których pacjent doświadczył przy pierwszej kontuzji. Może to być charakterystyczny trzask, nagły ból wewnątrz stawu, uczucie niestabilności (tzw. uciekanie kolana), obrzęk.

Operacja jednoetapowa


Zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego jest czasami drugim etapem leczenia tego schorzenia. Pierwszym krokiem jest artroskopia, czyli badanie wnętrza całej jamy stawowej i wszystkich struktur. W niektórych przypadkach rekonstrukcja rewizyjna przeprowadzana jest jednoetapowo, czyli bez wykonywania wcześniejszej artroskopii.

Cena zabiegu


ZabiegiCena
Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna jednoetapowa więzadła krzyżowego przedniego9 500 zł*

* CENA ZABIEGU ARTROSKOPOWEGO NIE OBEJMUJE KOSZTU IMPLANTU. DO CENY NALEŻY DODAĆ KOSZT IMPLANTU W ZALEŻNOŚCI OD ZUŻYCIA.