Palec młoteczkowaty - operacja - leczenie - rehabilitacja

Palec młoteczkowaty

Palec młoteczkowaty powstaje w wyniku uszkodzenia ścięgna prostownika palca w obrębie stawu międzypaliczkowego. Jest to najczęściej występujący typ zamkniętego uszkodzenia ścięgien. Uszkodzenie obejmuje przerwanie ciągłości ścięgna prostownika i w dalszej kolejności ustawienie paliczka dalszego w pozycji zgięcia – charakterystyczny opad paliczka dystalnego. Jest to wynik przyczepienia się końca ścięgna prostownika, który przechodzi nad stawem, do podstawy paliczka dalszego. Palec młoteczkowaty nie ma możliwości pełnego wyprostu przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zakresu ruchu. Do urazu może dojść w wyniku uderzenia opuszkiem wyprostowanego palca w podłoże lub jakiś przedmiot.

Palec młoteczkowaty – leczenie

Pierwszym etapem leczenia palca młoteczkowatego jest badanie lekarskie oraz wykonanie badania RTG, dzięki któremu można określić czy doszło do uszkodzenia ścięgna, czy do złamania podstawy paliczka. W przypadku palca młoteczkowatego początkowo stosuje się leczenie zachowawcze, które polega na unieruchomieniu dalszego stawu międzypaliczkowego. Do tego celu stosuje się aparat Stacka lub Szynę Zimmera. Palec w wyproście zostaje unieruchomiony na około 6 do 12 tygodni. Jeżeli leczenie zachowawcze okazało się niewystarczające, podczas urazu doszło do oderwania sporych fragmentów kostnych lub rozpoznanie palca młoteczkowatego nastąpiło zbyt późno, należy zastosować leczenie operacyjne. Nieleczony palec młoteczkowany może prowadzić do dalszych zniekształceń palca.

Palec młoteczkowaty – operacja


Operacja palca młoteczkowatego jest przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym. Polega na wszyciu w podstawę paliczka ścięgna śródkostnego z czasowym zablokowaniem stawu gwoździem Kischnera. Po operacji stosuje się dalsze unieruchomienie palca w wyproście przez okres od 8 do 12 tygodni.

Cena zabiegu


ZabiegiCena
Palec młoteczkowaty2 000 zł