Badanie urodynamiczne


Badanie urodynamiczne przeprowadzane jest w ramach diagnostyki przy wykrywaniu zaburzeń w utrzymaniu moczu. Badanie to pozwala na uzyskanie powtarzalnych wyników, dzięki którym można przyjąć optymalny sposób dalszego leczenia pacjenta. Polega ono na ocenie czynności narządów dolnych dróg moczowych, które odpowiadają za utrzymanie moczu i właściwe wypróżnienie pęcherza podczas mikcji.
W trakcie badania mierzone są: ilość oddawanego moczu, czas oddawania moczu, ciśnienie wewnątrz pęcherza i odbytnicy oraz napięcie mięśni, które zatrzymują mocz (zwieraczy)..

Podczas badania urodynamicznego do pęcherza wprowadzany jest cewnik, który służy do napełniania pęcherza moczowego solą fizjologiczną lub wodą destylowaną oraz do rejestracji ciśnień panujących w pęcherzu. Sam moment wprowadzania cewników jest nieprzyjemny i może powodować uczucie dyskomfortu, które następnie mija. Dodatkowo mierzy się też ciśnienie panujące w odbytnicy przy pomocy wprowadzonego tam cewnika. Czynność mięśni zwieraczy jest określana dzięki elektrodom znajdującym się bądź to w pochwie lub odbytnicy, bądź też elektrodom igłowym wprowadzonym do mięśnia zwieracza.

Po napełnieniu pęcherza moczowego oddaje się mocz do specjalnego urządzenia (uroflowmetru), mierzącego ilość oddanego moczu, a także szybkość jego oddawania. Również w trakcie oddawania moczu rejestrowane są ciśnienia w pęcherzu i w jamie brzusznej oraz zapisywana czynność zwieraczy.
Warunkiem dopuszczenia do badania jest wykonanie wcześniej badania moczu, którego wynik musi być ujemny, tzn. mocz musi być jałowy.

Wskazania do badania


- moczenie nocne i dzienne (w przypadku dzieci)
- wydłużenie czasu oddawania moczu
- rzadkie oddawanie moczu
- częstomocz
- parcie naglące
- oddawanie moczu porcjami,
- wspomaganie mikcji uciskaniem okolicy pęcherza
- zaleganie moczu po mikcji

Przeciwwskazaniami do badania są obecna infekcja układu moczowego i miesiączka.

Przygotowanie do badania


Na tydzień przed badaniem nie należy przyjmować leków działających na pęcherz moczowy. Dzień przed badaniem należy jeść lekkostrawne posiłki i pić płyny niegazowane. Wieczorem, przed badaniem, włożyć czopek glicerynowy do odbytu w celu opróżnienia kiszki stolcowej. Rano należy oddać mocz i stolec, wypić ok. 0,5 litra płynów i zjeść lekkostrawne śniadanie. Do chwili badania nie należy oddawać moczu - powinno być ono przeprowadzone przy pełnym pęcherzu.

Cena usługi


ZabiegCena
Badanie urodynamiczne600 zł