Leczenie nietrzymania moczu z parcia botoxem


Nietrzymanie moczu (NTM) to niezależny od naszej woli wyciek moczu. Zaburzenie to występuje u około 10% populacji. Nietrzymanie moczu dotyczy obojga płci, ale kobiety cierpią z tego powodu dwa razy częściej niż mężczyźni.

Wyróżniane są następujące rodzaje nietrzymania moczu:
- Wysiłkowe nietrzymanie moczu – wyciek moczu podczas wysiłku fizycznego, kichania, kaszlu. Chorobie sprzyja otyłość, menopauza i okres pomenopauzalny, przewlekły kaszel, niektóre choroby neurologiczne, ciąże i porody (szczególnie zabiegowe), duża masa urodzeniowa dziecka, obniżenie narządu rodnego, częste infekcje dróg moczowych, zaparcia, ciężka praca fizyczna i palenie papierosów
- Naglące nietrzymanie moczu (nietrzymanie moczu z parcia) – wyciek moczu poprzedzony uczuciem parcia naglącego (nagłej, niemożliwej do opanowania potrzeby oddania moczu). Przyczyną tej postaci choroby jest nadwrażliwy pęcherz, czyli taki, który kurczy się (domaga się opróżnienia) nawet wtedy, gdy zgromadzi się w nim niewiele moczu. Może to być skutek nieprawidłowej kontroli nerwowej nad czynnością dolnych dróg moczowych, ale też nawracające infekcje układu moczowego, choroby ogólnoustrojowe, np. cukrzyca, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, demencja starcza. Przyczyną tej postaci NTM mogą być także leki, np. odwadniające.
- Mieszane nietrzymanie moczu – wyciek moczu związany z parciem naglącym oraz wysiłkiem, kichaniem, kaszlem.

Pozostałe, rzadziej występujące rodzaje nietrzymania moczu to:
- Moczenie (enuresis) – każdy wyciek moczu, w tym moczenie nocne.
- Ciągłe nietrzymanie moczu – objaw polegający na stałym wycieku moczu.
- Pozacewkowe nietrzymanie moczu – wyciek moczu inną drogą niż ujście zewnętrzne cewki moczowej, np. przez przetokę pęcherzowo–pochwową.
- Inne typy nietrzymania moczu – występujące w określonych sytuacjach, np. w czasie śmiechu lub stosunku seksualnego.

Botox – toksyna botulinowa typu A to nowoczesny lek stosowany we współczesnej medycynie. Jego zastosowanie wykorzystywane jest nie tylko w medycynie estetycznej, ale też pozwala na skuteczne i bezpieczne leczenie schorzeń okulistycznych, neurologicznych, a od niedawna również nietrzymania moczu. Pacjenci, zarówno kobiety jak i mężczyźni, u których rozpoznano nadreaktywność pęcherza moczowego mogą skorzystać w Klinice Potocki z nowoczesnej metody wykorzystującej botox w leczeniu nietrzymania moczu. Metodę tą wykorzystuje się z reguły, gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Podanie botoxu pozwala skutecznie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie pęcherza bez konieczności codziennego zażywania leków. Dzięki temu mocz przestaje uciekać, rzadziej pojawiają się również uciążliwe parcia naglące, ponadto zwiększa się objętość pęcherza moczowego. Po takim leczeniu pacjenci mogą uprawiać sport oraz powrócić do innych codziennych aktywności.

Opis zabiegu


Zabieg poprzedzony jest wizytą konsultacyjną, podczas której, po zebraniu wywiadu, zbadaniu i zleceniu ewentualnych badań lekarz kwalifikuje pacjenta do zabiegu. Toksynę botulinową (Botox) wstrzykuje się przy pomocy specjalnej igły i cystoskopu oraz optyki, przy pomocy której lekarz ogląda pęcherz moczowy. Zabieg ten przeprowadzany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym. Substancję wprowadza się w 20-30 punktach na mięśniach pęcherza. Cały proces wstrzyknięcia botoksu jest metodą prostą i małoinwazyjną, trwa około 15 minut.

Efekt leczniczy utrzymuje się od sześciu do nawet dwunastu miesięcy po jednorazowym podaniu leku. W przypadku zauważania nawrotu objawów ze strony pęcherza moczowego można bezpiecznie powtórzyć podanie botoksu.

Wskazania do zabiegu


- nietrzymanie moczu u pacjentów z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym (dotyczy to pacjentów po urazie rdzenia kręgowego oraz osób ze stwardnieniem rozsianym),
- idiopatyczna nadreaktywność pęcherza moczowego z objawami nietrzymania moczu, parciem naglącym lub częstomoczem,
- w przypadku braku skuteczności bądź niemożliwości stosowania farmakoterapii i innych metod zachowawczych.

Cena usługi


ZabiegCena
Leczenie nietrzymania moczu z parcia botoxem2 000 zł